WORKSHOPS

13.30-15.00 Session 2

Prova på att analysera forskningsmaterial 

I denna workshop får du läsa och reflektera på material från tre av forskarskolans pågående projekt. Workshopen inleds med kortare presentationer av projekten som handlar om vardagen i hemlöshet, processer in i kriminella miljöer samt perspektiv på skyddsansvaret i barnavårdsutredningar. 

Det ges en kortare introduktion till hur processen att ta sig an och förstå ett empiriskt material kan se ut. Därefter får du i grupp läsa och diskutera kortare intervjuutskrifter från dessa tre studier. Förhoppningen är att ge en inblick i det kollektiva reflekterandet som ofta sker i en forskningsprocess och att väcka inspiration till vidare arbete i den egna verksamheten. 

Workshopledare:
 Louise Hellgren, Lina Wallberg och Emma Rindeskog.

13.30-15.00 Session 3

Hur kan vi göra verklighet av forskningsresultat i praktiken?

Denna session inleds med en föreläsning om unga och tramadol av tidigare FYS-doktoranden Kristin Arve, därefter workshop mellan kl 14-15.

Har du funderat över hur vi kan tillgodogöra oss forskning som en del av en breddad kunskapsanvändning i det praktiska sociala arbetet? På denna workshop diskuteras hur vi kan göra verklighet av forskningsresultat i praktiken med utgångspunkt i tankar, erfarenheter och funderingar som är sprungna ur våra respektive forskningsprojekt.

Vår förhoppning är att - tillsammans med dig - diskutera komplexa frågor med en framåtanda och fokusera på den dialog som behövs för att diskutera hur breddad kunskapsanvändning respektive kunskapscirkulation kan föra oss framåt i arbetet mot en (mer) kunskapsbaserad socialtjänst.

Workshopledare: Robin Björkas och Sara Zoric.

15.30-16.30 Session 5

Medskapande forskning med yngre barn
En workshop om att göra barns delaktighet

Är du nyfiken på att få veta mer om hur medskapande forskning om välbefinnande tillsammans med yngre barn kan göras? Skulle du samtidigt vilja pröva på att göra en liknande aktivitet som vi gjort gemensamt med barnen i forskningsstudien? Då är du varmt välkommen att vara med på vår workshop där vårt mål är att du som gäst/deltagare ska få veta mer om medskapande forskning med yngre barn samt få med dig nya reflektioner om hur du i ditt uppdrag/din verksamhet skulle kunna göra delaktighet för och med barn och unga. 

Vi som håller i workshopen är Lovan (doktorand i forskarskolan) – Carina (förskollärare) - Sanna (barnskötare) och det är vi som på olika sätt varit delaktiga i att tillsammans med barnen utforska yngre barns välbefinnande genom medskapande forskning. 

Workshopledare: Louise Eriksson, Carina och Sanna.

15.30-16.30 Session 6

"Istället började jag lösa mina problem själv"
Om barns delaktighet i utredningar och öppenvårdsinsatser

Barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem, trots det visar forskning att socialtjänsten brister i det här avseendet. Barns delaktighet är en aktuell fråga för socialtjänsten och de som arbetar där, men samtidigt kan det vara svårt att realisera i det praktiska sociala arbetet. På den här workshopen får ni först ta del av barns erfarenheter och hur de kan tolkas och sedan utforskar vi tillsammans med er vad vi kan lära oss om vi lyssnar på barnen som kommer i kontakt med socialtjänsten. 

På workshopen kommer vi titta på citat från barn som har deltagit i våra studier om barns delaktighet och möten med socialtjänsten. Barnen är i åldern 7-17 år och har erfarenhet av att genomgå en barnavårdsutredning eller att ha en öppenvårdsinsats, men genom barnens berättelser skymtar även andra professionella förbi. Det barnen berättar är viktigt för oss som arbetar med socialt arbete att ta till oss. Vi tror att det här kan bli en lärorik workshop där vi drar lärdomar av det barnen har att säga. Välkomna! 

Workshopledare: Annica Markström och Annette Fridström.

Robin Björkas
FYS-doktorand

Socialsekreterare, Region Gotland.

Läs mer

Sara Zoric
FYS-doktorand

Enhetschef LSS/SoL, Nybro kommun.

Läs mer

Louise Hellgren
FYS-doktorand

MST-behandlare, socialförvaltningen Nordost i Göteborgs Stad.

Läs mer

Louise Eriksson
FYS-doktorand

Socialrådgivare, socialförvaltningen i Växjö kommun.

Läs mer

Annica Markström
FYS-doktorand

Utvecklingssamordnare vid strategiska avdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Annette Fridström
FYS-doktorand

Socialsekreterare, socialförvaltningen i Svenljunga kommun.

Läs mer

Emma Rindeskog
FYS-doktorand

Familjerättssekreterare i Ludvika kommun.

Läs mer

Lina Wallberg
FYS-doktorand

Utvecklingsledare, socialförvaltningen Sydväst, Boende och Hemlöshet i Göteborgs Stad.

Läs mer