Registrera dig

9 februari 10:00 - 16:45

Varmt välkommen på konferens!

Den 9 februari 2022 bjuder forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten in till digital och kostnadsfri konferens med tema etik i forskning och praktik. Under dagen kommer vi på olika sätt komma i kontakt med etik, inom områden som social rättvisa, socialtjänstens verksamhet samt yrkes- och forskningsetik. 

Läs mer om programmet och dagens talare nedan.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL KONFERENSEN

(kl. 10-12 samt kl. 15.15-16.45)

KLICKA HÄR FÖR ATT DELTA PÅ SPÅR 1 (kl. 13.15-14.45)

KLICKA HÄR FÖR ATT DELTA PÅ SPÅR 2 (kl. 13.15-14.45)

KLICKA HÄR FÖR ATT DELTA PÅ SPÅR 3(kl. 13.15-14.45)

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL POSTERGALLERI

Konferensen sänds digitalt.

Klicka på länken ovan för att delta.


Registrera dig

Program

Välkomna!

Kerstin Svensson (Lunds universitet) och Lars Plantin (Malmö universitet), föreståndare för forskarskolan vid respektive universitet hälsar oss välkomna till denna dag.

10min

Etik och hållbar förändring i det sociala arbetet

Philip Lalander

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i det sociala arbetets etiska värden om social rättvisa och om att bidra till en förändring som innebär att somliga människor inte kontinuerligt hamnar i social utsatthet. Här betonas också vikten av ett kritiskt socialt arbete som ser bortom rådande ordningar och organiseringar av det sociala arbetet.

30min

Utmaningar och gränsdragningar vid kliniska studier och forskning inom social verksamhet – utifrån ett etikprövningsperspektiv

Bibbi Ringsby Jansson och Jesper Lundgren

Vi kommer att diskutera olika utmaningar som forskare i kliniknära verksamheter kan ställas inför, utifrån vår erfarenhet av etikprövningsmyndighetens arbete. Vilka studier kräver etikprövning och hur kan man tänka om man vill forska på material som samlats in i ett annat syfte än forskning? Hur kan forskningsetiska principer kring t.ex. frivillighet hanteras i situationer där deltagare inte upplever att de har ett val?

30min

Praktiknära forskningsetik

Hildur Kalman

Etiken värnar såväl individer som kunskap, och i praktiknära forskning kan särskilda forskningsetiska utmaningar komma att aktualiseras. I den här föreläsningen diskuteras exempel på sådana utmaningar – från projektplanering och datainsamling till analys och planerad tillämpning.

35min

Lunch

Vill du kika på posters om våra pågående projekt samtidigt som du lunchar så hittar du dessa här: POSTERGALLERI

75min

Forskarskolans doktorander presenterar

Här väljer du att gå på ett av tre valbara spår. 

Spår 1 LÄNK

 • Varför mäta? Om socialtjänstens användning av individbaserad systematisk uppföljning av insatser
  Petra Höglund

 • De professionellas perspektiv på kvalitet och kvalitetsutveckling i den sociala barnavården
  Christina Evaldsson

 • Hemtagning - domstolsavgöranden när vårdnadshavare begär att tvångsvården av deras barn ska upphöra
  Sara Malmberg

Spår 2 LÄNK

 • Barns upplevelser av att möta professionella inom socialt arbete
  Annette Fridström

 • Stigma och skam inom socialtjänstens stödgrupper för barn. Professionellas erfarenheter och strategier
  Maria Svensson

 • Etiska övervägningar i barnforskning
  Annica Markström

Spår 3 LÄNK

 • Unga och tramadol - berättelser om att försöka sluta
  Kristin Arve 

 • Barn som berättar om utsatthet för fysiskt våld från förälder: Vilka barn är det, vad berättar de och för vem?
  Kerstin Tingberg

 • Att studera förhandsbedömningar inom området barn och unga – några dilemman
  Lejla Mesinovic

90min

Fikapaus


Ta gärna chansen att titta på forskarskolans digitala postergalleri med presentation av våra trettio pågående forskningsprojekt. 

HÄR HITTAR DU POSTERGALLERI.

30min

Verksamhetsetik – inom forskningen och socialtjänsten

Bengt Brülde

Vissa verksamheter är etiskt laddade på så sätt att de ger upphov till svåra etiska problem, och verksamheter som hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, affärsverksamhet och forskning har därför fått sin egen områdesetik. Centrala frågor som varje sådan områdesetik måste behandla är vilka verksamhetens centrala mål är, och hur man får gå tillväga för att uppnå dessa mål. I detta föredrag tillämpar jag dessa tankar på två viktiga samhällsområden, nämligen socialtjänstens arbete och den samhällsvetenskapliga forskningen.

40min

Professionsetik i praktiken

Johanna Gustafsson Lundberg

I föreläsningen behandlas den typ av yrkesetik som utgår från den handlande personen.I centrum står betydelsen av den professionella personens självreflektion, erfarenhet och omdöme samt möjligheten att över tid utveckla en form av praktisk klokhet. Utgångspunkten är att för att kunna fatta trygga välgrundade beslut behöver traditionella yrkesetiska principer kompletteras med så kallade dygdetiska perspektiv.

40min

Tack för idag!

Forskarskolans föreståndare Kerstin Svensson och Lars Plantin samlar ihop och rundar av  konferensdagen.

5min

Dagens talare

Philip Lalander
Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Etik och hållbar förändring i det sociala arbetet

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i det sociala arbetets etiska värden om social rättvisa och om att bidra till en förändring som innebär att somliga människor inte kontinuerligt hamnar i social utsatthet. Här betonas också vikten av ett kritiskt socialt arbete som ser bortom rådande ordningar och organiseringar av det sociala arbetet.

Philip Lalander

Läs mer

Bibbi Ringsby Jansson
Universitetslektor och fil.dr i Socialt arbete, Socialpedagog samt vetenskaplig sekreterare i Etikprövningsmyndigheten

Utmaningar och gränsdragningar vid kliniska studier och forskning inom social verksamhet – utifrån ett etikprövningsperspektiv

Vi kommer att diskutera olika utmaningar som forskare i kliniknära verksamheter kan ställas inför, utifrån vår erfarenhet av etikprövningsmyndighetens arbete. Vilka studier kräver etikprövning och hur kan man tänka om man vill forska på material som samlats in i ett annat syfte än forskning? Hur kan forskningsetiska principer kring t.ex. frivillighet hanteras i situationer där deltagare inte upplever att de har ett val?

Bibbi Ringsby Jansson

Läs mer

Jesper Lundgren
Universitetslektor och Docent i Psykologi, Leg. Psykolog samt vetenskaplig sekreterare i Etikprövningsmyndigheten

Utmaningar och gränsdragningar vid kliniska studier och forskning inom social verksamhet – utifrån ett etikprövningsperspektiv

Vi kommer att diskutera olika utmaningar som forskare i kliniknära verksamheter kan ställas inför, utifrån vår erfarenhet av etikprövningsmyndighetens arbete. Vilka studier kräver etikprövning och hur kan man tänka om man vill forska på material som samlats in i ett annat syfte än forskning? Hur kan forskningsetiska principer kring t.ex. frivillighet hanteras i situationer där deltagare inte upplever att de har ett val?

Jesper Lundgren

Läs mer

Hildur Kalman
Professor i socialt arbete, docent i vetenskapsteori, Umeå universitet

Praktiknära forskningsetik

Etiken värnar såväl individer som kunskap, och i praktiknära forskning kan särskilda forskningsetiska utmaningar komma att aktualiseras. I den här föreläsningen diskuteras exempel på sådana utmaningar – från projektplanering och datainsamling till analys och planerad tillämpning.

Hildur Kalman

Läs mer

Bengt Brülde
Professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet

Verksamhetsetik – inom forskningen och socialtjänsten

Vissa verksamheter är etiskt laddade på så sätt att de ger upphov till svåra etiska problem, och verksamheter som hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, affärsverksamhet och forskning har därför fått sin egen områdesetik. Centrala frågor som varje sådan områdesetik måste behandla är vilka verksamhetens centrala mål är, och hur man får gå tillväga för att uppnå dessa mål. I detta föredrag tillämpar jag dessa tankar på två viktiga samhällsområden, nämligen socialtjänstens arbete och den samhällsvetenskapliga forskningen.

Bengt Brülde

Läs mer

Johanna Gustafsson Lundberg
Docent i teologisk etik, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Professionsetik i praktiken

I föreläsningen behandlas den typ av yrkesetik som utgår från den handlande personen. I centrum står betydelsen av den professionella personens självreflektion, erfarenhet och omdöme samt möjligheten att över tid utveckla en form av praktisk klokhet. Utgångspunkten är att för att kunna fatta trygga välgrundade beslut behöver traditionella yrkesetiska principer kompletteras med så kallade dygdetiska perspektiv.

Johanna Gustafsson Lundberg

Läs mer

Petra Höglund
FYS-doktorand / Utredare

Varför mäta? Om socialtjänstens användning av individbaserad systematisk uppföljning av insatser

Linnéuniversitetet och Växjö kommun.

Läs mer

Christina Evaldsson
FYS-doktorand / Utvecklingsledare

De professionellas perspektiv på kvalitet och kvalitetsutveckling i den sociala barnavården

Linnéuniversitetet och Jönköpings kommun.

Läs mer

Sara Malmberg
FYS-doktorand / Utredare

Hemtagning - domstolsavgöranden när vårdnadshavare begär att tvångsvården av deras barn ska upphöra

Lunds universitet och Ekerö kommun.

Läs mer

Annette Fridström
FYS-doktorand / Handläggare

Barns upplevelser av att möta professionella inom socialt arbete

Göteborgs universitet och Svenljunga kommun.

Läs mer

Maria Svensson
FYS-doktorand / Utvecklingssekreterare

Stigma och skam inom socialtjänstens stödgrupper för barn. Professionellas erfarenheter och strategier

Lunds universitet och Lunds kommun

Läs mer

Annica Markström
FYS-doktorand / Socialsekreterare

Etiska övervägningar i barnforskning

Malmö universitet och Malmö stad.

Läs mer

Kristin Arve
FYS-doktorand / Socialsekreterare

Unga och tramadol - berättelser om att försöka sluta

Lunds universitet och Lunds kommun.

Läs mer

Kerstin Tingberg
FYS-doktorand / Socialsekreterare

Barn som berättar om utsatthet för fysiskt våld från förälder: Vilka barn är det, vad berättar de och för vem?

Göteborgs universitet och Göteborgs stad.

Läs mer

Lejla Mesinovic
FYS-doktorand / Processledare

Att studera förhandsbedömningar inom området barn och unga – några dilemman

Göteborgs universitet och Göteborgs stad.

Läs mer

Arrangör