Anmäl dig

10 februari 09:00 - 16:00

Fokus: forskning i socialtjänsten

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL KONFERENSEN

POSTERGALLERI 
Forskningsprojekt (start 2019)
Forskningsprojekt (start 2020)

Den 10 februari 2021 bjuder forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten in till en digital förmiddag om forskningsnära praktik och en fortsatt digital eftermiddag för dig som sedan vill samtala vidare om kunskapsutveckling i socialtjänsten eller är intresserad av att söka till forskarskolan. 

Under dagen kommer även en digital postervisning vara öppen för presentation av planerade och pågående forskningsprojekt inom forskarskolan. 

Fullständigt konferensprogram och presentation av dagens talare finns att se längre ned på denna sida. Deltagandet är helt kostnadsfritt!

Allt du behöver veta

Förmiddag 10/2 kl. 9.00 - 12.15
Klicka här för att ansluta till konferensen
Eftermiddag 10/2
kl. 13.00-14.00, 14.00-15.00, 15.00-16.00 (tre separata pass)

kl. 13-14 Var med och samtala (klicka för att delta)

kl. 14-15 Låna en doktorand (klicka för att delta)

kl 15-16 Bolla din forskningsidé [FULLT]

Möteslänk till den digitala förmiddagen samt de tre separata eftermiddagspassen skickas även ut via mail inför konferensen.

Den digital postervisningen kommer att  öppna dagen innan och därefter vara öppen  under hela konferensdagen samt ett par dagar framöver. 

  • Fördelen med en digital konferens är att du har friheten att delta varifrån du vill och möjlighet till att delta endast vid specifika pass om så önskas.
  • Deltagandet är helt kostnadsfritt
  • Varmt välkommen att anmäla dig redan idag!

Vid frågor, kontakta forskarskolans koordinator Sofia Rydh.

Anmäl dig

Program

Hej och välkomna!

Den digitala konferensdagen öppnas av forskarskolans ena föreståndare, Kerstin Svensson som är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.

15min

Medskapande i socialt arbete

Professor Helena Blomberg-Kroll från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ska i detta inslag prata om stärkt brukarinflytande och klientdelaktighet. Dessa har länge ansetts vara centrala aspekter för att uppnå högre servicekvalitet och bättre effektivitet ifråga om välfärdstjänster. 

Även ifråga om forskning i socialt arbete finns ett ökat intresse för att involvera klienter och brukare i forskningsprocessen. Ett sätt att öka delaktighet och inflytande utgörs av så kallat medskapande, eller co-produktion, i socialt arbete: forskning i, eller utveckling av välfärdstjänster görs av ”utförare” och ”mottagare” tillsammans, t.ex. av forskare och forskningsdeltagare eller av socialarbetare och klienter. Fokus i presentationen är på olika möjligheter och omöjligheter när det gäller vad medskapande i socialt arbete kan erbjuda.

30min

PAUS OCH POSTERVISNING

Sträck på benen, hämta kaffe och varför inte ta sig en titt på vår digitala postervisning? 

15min

Att ta steget – med en fot i praktiken och en fot i forskningen

Tre av forskarskolans doktorander och tillika yrkesverksamma inom olika delar av socialtjänsten i tre av forskarskolans deltagande kommuner, Petra Höglund, Växjö kommun, Lejla Mesinovic, Göteborgs Stad och Maria Grönte, Staffanstorps kommun, ska i detta inslag prata om att ta steget.

Att ta steget med en fot in i forskningen och en fot kvar i praktiken. Vad var och är det som lockar med detta upplägg och hur fungerar det? En del i forskarskolans uppdrag är att långsiktigt bidra till kompetens- och kunskapsbildning i socialtjänsten och hur ser doktoranderna på sin roll i att bidra till detta?

30min

Doktor - i praktiken

I detta samtal möts Margareta Forsberg, FoU-chef för Göteborgsregionen FoU i Väst och Camilla Blomqvist, direktör för funktionsstödsförvaltningen i Göteborgs nytillträdda stadsledning för att prata om att vara disputerad i praktiken och hur det är att göra karriär helt eller delvis utanför akademin – en väg som inte alltid varit helt spikrak.

Samtalet modereras av forskarskolans representant vid Göteborgs universitet, Anette Skårner som är docent i socialt arbete och som i många år arbetat med och nära Göteborgs stad i olika samarbeten.

40min

PAUS OCH POSTERVISNING

Återigen en liten paus med möjlighet att titta på den digitala postervisningen. 

10min

Partnerskap på lika villkor till nytta för praktiken

Med utgångspunkt i ett systemperspektiv ska Petra West Stenkvist, enhetschef i Malmö stad och Johan Larsson Boström, utvecklingschef i Lunds kommun prata om hur forskning och praktik tillsammans ska kunna bidra till en bättre socialtjänst och skapa samhällsnytta. I samtalet lyfts förutsättningar för detta genom bl.a. samsyn, styrning och gemensamma arenor samt exempel på prövning och utveckling av testbäddar för att utveckla nya arbetssätt.

40min

Tack för denna förmiddag!

Forskarskolans föreståndare Kerstin Svensson samlar ihop förmiddagen och ger oss en kort inblick i vad eftermiddagen har att erbjuda. 

15min

LUNCH OCH POSTERVISNING

Vad smakar bättre till en bit mat om inte lite kunskapsinspiration i form av posters från forskarskolans doktorander? 

45min

Var med och samtala

Med avstamp i förmiddagens presentationer och samtal ägnar vi här en timme åt att knyta kontakter och samtala vidare om förutsättningar för forskningsnära praktik, medskapande och delaktighet samt kunskap i socialtjänsten utifrån uppsatta frågeställningar. 

60min

Låna en doktorand

Om du är extra nyfiken på hur det är att kombinera forskarstudier med yrkesverksamhet är detta ett tillfälle för dig! Här finns chans att under en timme få låna en doktorand, ställa frågor och prata om hur det är att ha dessa olika roller och kanske få ett eller annat tips inför en eventuell ansökan. Är du en arbetsgivare så är detta också ett toppentillfälle att vara med för att få ökad insikt kring vad ett deltagande i forskarskolan innebär.

60min

Bolla din forskningsidé

Under eftermiddagen finns forskarskolans ambassadörer tillgängliga mellan kl. 15–16 för att hjälpa till att bolla tankar och frågor samt komma med litteraturtips relaterade till forskningsidéer och den forskningsplan som ska skickas med i ansökan till forskarskolan.

60min

Dagens talare

Helena Blomberg-Kroll
Professor, Helsingfors universitet

Medskapande i socialt arbete

Professor Helena Blomberg-Kroll från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ska i detta inslag prata om stärkt brukarinflytande och klientdelaktighet. Dessa har länge ansetts vara centrala aspekter för att uppnå högre servicekvalitet och bättre effektivitet ifråga om välfärdstjänster. 

Även ifråga om forskning i socialt arbete finns ett ökat intresse för att involvera klienter och brukare i forskningsprocessenEtt sätt att öka delaktighet och inflytande utgörs av så kallat medskapande, eller co-produktion, i socialt arbete: forskning i, eller utveckling av välfärdstjänster görs av ”utförare” och ”mottagare” tillsammans, t.ex. av forskare och forskningsdeltagare eller av socialarbetare och klienter. Fokus i presentationen är på olika möjligheter och omöjligheter när det gäller vad medskapande i socialt arbete kan erbjuda.

Helena Blomberg-Kroll

Helena Blomberg-Kroll är professor och forskningsledare vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hennes forskningsintressen berör social- och samhällspolitiken samt socialt arbete.

Läs mer

Petra Höglund
Utredare, FYS-doktorand

Att ta steget – med en fot i praktiken och en fot i forskningen

Tre av forskarskolans doktorander och tillika yrkesverksamma inom olika delar av socialtjänsten i tre av forskarskolans deltagande kommuner, Petra Höglund, Växjö kommun, Lejla Mesinovic, Göteborgs Stad och Maria Grönte, Staffanstorps kommun, ska i detta inslag prata om att ta steget.

Att ta steget med en fot in i forskningen och en fot kvar i praktiken. Vad var och är det som lockar med detta upplägg och hur fungerar det? En del i forskarskolans uppdrag är att långsiktigt bidra till kompetens- och kunskapsbildning i socialtjänsten och hur ser doktoranderna på sin roll i att bidra till detta?

Petra Höglund

Petra Höglund jobbar sedan 2018 som utredare på Utvecklingsenheten på förvaltningen för arbete och välfärd i Växjö kommun och tog sin master i socialt arbete samma år. Innan dess har Petra arbetat som forskningsassistent, skolkurator och inom socialpsykiatrin. Hennes forskningsprojekt handlar om vad systematisk uppföljning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och familj innebär utifrån aspekterna genomförande, kunskap och lärande.

Läs mer

Lejla Mesinovic
Processledare Barn och unga inom området psykisk hälsa, FYS-doktorand

Att ta steget – med en fot i praktiken och en fot i forskningen

Tre av forskarskolans doktorander och tillika yrkesverksamma inom olika delar av socialtjänsten i tre av forskarskolans deltagande kommuner, Petra Höglund, Växjö kommun, Lejla Mesinovic, Göteborgs Stad och Maria Grönte, Staffanstorps kommun, ska i detta inslag prata om att ta steget.

Att ta steget med en fot in i forskningen och en fot kvar i praktiken. Vad var och är det som lockar med detta upplägg och hur fungerar det? En del i forskarskolans uppdrag är att långsiktigt bidra till kompetens- och kunskapsbildning i socialtjänsten och hur ser doktoranderna på sin roll i att bidra till detta?

Lejla Mesinovic

Lejla Mesinovic har mestadels arbetat inom den sociala barn- och ungdomsvården med myndighetsutövning; som socialsekreterare och 1:e socialsekreterare. Sedan två år tillbaka jobbar Lejla med strategiska frågor relaterade till barn och unga i Göteborgs stad. Hon tog sin master i socialt arbete 2015 vid Göteborgs universitet. Lejla bedriver en studie om frontlinjes arbete med orosanmälningar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Läs mer

Maria Grönte
Förste socialsekreterare, FYS-doktorand

Att ta steget – med en fot i praktiken och en fot i forskningen

Tre av forskarskolans doktorander och tillika yrkesverksamma inom olika delar av socialtjänsten i tre av forskarskolans deltagande kommuner, Petra Höglund, Växjö kommun, Lejla Mesinovic, Göteborgs Stad och Maria Grönte, Staffanstorps kommun, ska i detta inslag prata om att ta steget.

Att ta steget med en fot in i forskningen och en fot kvar i praktiken. Vad var och är det som lockar med detta upplägg och hur fungerar det? En del i forskarskolans uppdrag är att långsiktigt bidra till kompetens- och kunskapsbildning i socialtjänsten och hur ser doktoranderna på sin roll i att bidra till detta?

Maria Grönte

Maria Grönte arbetar som förste socionom på Enheten Barn och familj i Staffanstorps kommun där hon en handledande och vägledande funktion i relation till de utredare som arbetar med barnavårdsutredningar. Maria har jobbat i Staffanstorp sedan hösten 2018 och tog sin master i socialt arbete vid Malmö universitet år 2016. I sitt forskningsprojekt ska Maria ska titta på socialsekreterares strategier för att nå pappor med våldsproblematik. Det är en kvalitativ intervjustudie med socialsekreterare och pappor.

Läs mer

Margareta Forsberg
FoU-chef, Göteborgsregionen FoU i Väst

Doktor - i praktiken

I detta samtal möts Margareta Forsberg, FoU-chef för Göteborgsregionen FoU i Väst och Camilla Blomqvist, direktör för funktionsstödsförvaltningen i Göteborgs nytillträdda stadsledning för att prata om att vara disputerad i praktiken och hur det är att göra karriär helt eller delvis utanför akademin – en väg som inte alltid varit helt spikrak.

Samtalet modereras av forskarskolans representant vid Göteborgs universitet, Anette Skårner som är docent i socialt arbete och som i många år arbetat med och nära Göteborgs stad i olika samarbeten.

Margareta Forsberg

Margareta Forsberg är forsknings- och utvecklingschef vid Göteborgsregionen FoU i väst och har arbetat som socialarbetare och med kommuncentrala och statliga utvecklingsuppdrag och har även doktorerat i socialt arbete. Tidigare har hon varit verksamhetsledare på Mistra Urban Futures Göteborgsplattform och dessförinnan var hon verksamhetschef vid Social resursförvaltning i Göteborgs Stad.

Läs mer

Camilla Blomqvist
Direktör, Göteborg Stads funktionsstödsförvaltning (2021)

Doktor - i praktiken

I detta samtal möts Margareta Forsberg, FoU-chef för Göteborgsregionen FoU i Väst och Camilla Blomqvist, direktör för funktionsstödsförvaltningen i Göteborgs nytillträdda stadsledning för att prata om att vara disputerad i praktiken och hur det är att göra karriär helt eller delvis utanför akademin – en väg som inte alltid varit helt spikrak.

Samtalet modereras av forskarskolans representant vid Göteborgs universitet, Anette Skårner som är docent i socialt arbete och som i många år arbetat med och nära Göteborgs stad i olika samarbeten.

Camilla Blomqvist

Camilla Blomqvist är socionom och har arbetat både i praktiskt socialt arbete och med styrning och ledning av socialt arbete. Hon har sedan forskarutbildningens start 2004, haft en koppling till Göteborgs universitet samtidigt som hon arbetat i offentlig förvaltning. Efter att hon disputerade 2012, på en avhandling om samarbete, har hon arbetat med ledarskap och organisation, skriver böcker och föreläser för stadens räkning vid Göteborgs universitet

Läs mer

Petra West Stenkvist
Enhetschef strategiska avdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Partnerskap på lika villkor till nytta för praktiken

Med utgångspunkt i ett systemperspektiv ska Petra West Stenqvist, enhetschef i Malmö stad och Johan Larsson Boström, enhetschef i Lunds kommun prata om hur forskning och praktik tillsammans ska kunna bidra till en bättre socialtjänst och skapa samhällsnytta. I samtalet lyfts förutsättningar för detta genom bl.a. samsyn, styrning och gemensamma arenor samt exempel på prövning och utveckling av testbäddar för att utveckla nya arbetssätt.

Petra West Stenkvist

Petra West Stenkvist är ledamot i riksstyrelsen för Föreningen Sveriges Socialchefer och utbildad socionom. Hon är enhetschef inom den strategiska avdelningen på arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö stad. och arbetar där med analys-, utrednings- och utvecklingsfrågor. Inom enhetsuppdraget ingår bl.a. FoU och kompetenscenter. Har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom de flesta av socialtjänstens områden, senast som socialchef i en mindre kommun.

Läs mer

Johan Larsson Boström
Utvecklingschef, Socialförvaltningen i Lunds kommun

Partnerskap på lika villkor till nytta för praktiken

Med utgångspunkt i ett systemperspektiv ska Petra West Stenkvist, enhetschef i Malmö stad och Johan Larsson Boström, enhetschef i Lunds kommun prata om hur forskning och praktik tillsammans ska kunna bidra till en bättre socialtjänst och skapa samhällsnytta. I samtalet lyfts förutsättningar för detta genom bl.a. samsyn, styrning och gemensamma arenor samt exempel på prövning och utveckling av testbäddar för att utveckla nya arbetssätt.

Johan Larsson Boström

Johan Larsson Boström är utvecklingschef på Socialförvaltningen i Lunds kommun och är från början utbildad gymnasielärare inom sociologi, samhällskunskap och historia. Johan har tidigare arbetat som Hälso- och sjukvårdsstrateg inom Region Skåne.

Läs mer

Organiserat av