Anmäl dig

8 mars 09:00-17:00I Växjö och digitalt

Fokus: forskning i socialtjänsten

Varmt välkommen till en dag i kunskapens tecken! 

TACK! 

Information om PPT-bilder och länk till inspelningar kommer att mailas ut till alla deltagare.

• • •

KLICKA FÖR ATT SE DIGITAL POSTERVISNING

Den 8 mars bjuder forskarskolan in till en heldag om socialtjänsten som den kunskapande arbetsplatsen. Forskarskolans yrkesverksamma doktorander står för merparten av det spännande innehållet som både handlar om pågående forskning och olika sätt att kunskap- och kompetensutveckla i socialtjänsten. Med representation från politik, praktik och forskning erbjuds en heltäckande och fullspäckad dag med möjlighet till att förkovra sig i olika perspektiv på kunskapsutveckling.

Konferensen är kostnadsfri. Se konferensprogram och presentation och dagens talare längre ned på denna sida. 

Konferensen går av stapeln på Konserthuset i Växjö och kommer också att sändas digitalt. Deltagande på plats i Växjö reserveras i första hand för forskarskolans deltagande kommuner och universitet. Antalet platser för digitalt deltagande är obegränsat. Vid intresse att delta på plats i Växjö, svara ja på det alternativet vid anmälan så blir du kontaktad om det blir en plats ledig.

Vi ser fram emot att ses!


Om konferensen

Forskarskolan ska verka som ett nav för utveckling och spridning av tvärvetenskaplig välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken.

En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan producerar är att arrangera en årlig nationell konferens för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området.

Under konferensen presenterar forskarskolans doktorander sina resultat tillsammans med inbjudna talare som presenterar och diskuterar olika områden och perspektiv på socialt arbete.

Under konferensens eftermiddag pågår tre parallella spår, som deltagare digitalt behöver du inte välja vilka spår du önskar delta vid på förhand. För deltagare i Växjö kommer information om de parallella spåren att finnas på plats på konferensen. 

Konferensen spelas in och kommer gå att ta del av i efterhand.

Anmäl dig

Program

Kaffe och registrering

För deltagare på plats, varmt välkommen att hämta ut din namnbricka samt mingla med både nya och gamla bekantskaper!

Read more

Välkomna

Forskarskolans föreståndare hälsar alla välkomna och går igenom praktisk information för dagen.

Read more
Karl Birger Blomdahl (KBB)

Inledningstal

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall inleder konferensen.

Read more
Karl Birger Blomdahl (KBB)

Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner?

Magnus Bergmark, socionom och fil.dr. i socialt arbete

Presentation av ett projekt som har undersökt erfarenheter av att införa vetenskapligt förankrade arbetsmetoder på området psykisk ohälsa i svensk glesbygd. Bland annat har en kartläggning av 10 glesbygdskommuner genomförts, samt ett utvecklingsarbete där forskare och praktik tillsammans har utformat strategier för att stärka det lokala implementeringsarbetet.

Tillsammans med två representanter från Åre kommun, Marie Vackermo, projektledare och Andreas Backlund, arbetsmarknadskoordinator.

Read more
Karl Birger Blomdahl (KBB)

Paus

Lärande i en digital värld: människan som en kognitiv hybrid

Roger Säljö, senior professor i pedagogisk psykologi

Under efterkrigstiden har vi upplevt en kunskapsexplosion som saknar motstycke i människans historia. Nya sätt att producera varor och tjänster, att bota sjukdomar och att sprida och dela kunskaper och erfarenheter har vuxit fram och omvandlat samhället. Denna utveckling har förändrat vår vardag och förväntningarna på vad vi ska kunna. Digitalisering är en central motor i denna utveckling, och våra sätt att lära, minnas och förstå formas alltmer av bruket av sådana resurser. Som svar på denna dynamik har utbildningssamhället vuxit fram. Vi spenderar allt längre tid i utbildning och med informellt lärande. Vi måste lära om och lära nytt när arbetsprocesser blir alltmer kunskapsintensiva och beroende av abstrakta kunskaper.

Read more
Karl Birger Blomdahl (KBB)

Lunch

Gemensam lunch för deltagare på plats. 

Read more

1A Att söka kunskap genom utredning, forskning och delaktighet med barn och unga

Sexuell hälsa - ett område för barnavårdsutredningar
Robin Björkas, FYS doktorand
Socialsekreterare, Region Gotland

Existentiella frågor hos placerade tonåringar inom den sociala barnavården –
Hur erfarenheter från yrkeslivet lagt grunden till en forskningsfråga

Johan Assarsson, FYS-doktorand
Socialsekreterare, Lunds kommun

Ett pågående verksamhetsprojekt med fokus på barns delaktighet

Heléne Hardenstedt, FYS-doktorand
Socialsekreterare, Karlskrona kommun
Nina Bjelke, verksamhetschef, Karlskrona kommun

Read more
Karl Birger Blomdahl (KBB)

1B Etik, praktik och forskning inom vård och omsorg

Etiska dilemman vid LSS-bostäder: personalens perspektiv på komplexiteten i att stödja de boendes självbestämmande
Sofia Bergholtz, FYS-doktorand
Utredningssekreterare funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad, 

Reflektioner kring sexuella erfarenheter och gränsdragningar hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
Anna Hart, FYS-doktorand
Utvecklingssekreterare funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Att vara FYS-doktorand i Malmö stads äldreomsorg
Linda Arvidsson, FYS-doktorand
Utvecklingssekreterare omsorgsförvaltningen, Malmö stad
Malin Björk, FYS-doktorand
Utvecklingssekreterare omsorgsförvaltningen, Malmö stad

Read more
Ateljén

1C Vägar till kunskap och reflektion i och för socialtjänstarbetet

Individbaserad systematisk uppföljning + reflektion = kunskap?
Petra Höglund, FYS-doktorand
Utredare, Växjö kommun

Vad kan sociala akter säga oss om världen utanför dokumenten? Funderingar kring att använda sekundärdata i socialvetenskaplig forskning
Kerstin Tingberg, FYS-doktorand
Processledare barn och unga, Göteborgs Stad

Barn, föräldrar och socialarbetare – tre källor till kunskap om hur barns deltagande i socialtjänstens stödgrupper förverkligas

Maria Svensson, FYS-doktorand
Utvecklingssekreterare, Lunds kommun

Observationer i det sociala arbetets praktik - Ett verktyg för kunskap och reflektion Lejla Mesinovic Klecina, FYS-doktorand
Processledare barn och unga, Göteborgs Stad
Linda Erlandsson, FYS-doktorand
Kvalitet- och verksamhetsutvecklare äldreomsorg, Kalmar kommun
UTGÅR

Read more
Aniara

Fika

Tid för fika och mingel samt att träffa forskarskolans doktorander som kommer att finnas vid sina posters för att berätta om sina pågående forskningsprojekt. En digital postervisning kommer också att vara öppen under dagen.

Read more

2A Barns tillhörighet och delaktighet

Att höra till - Familjehemsplacerade och vårdnadsöverflyttade barns berättelser om familjetillhörighet
Sara Larsson, FYS-Doktorand
Familjehemssekreterare, Göteborgs Stad

Hur skapas barns delaktighet i socialtjänstens öppenvård?

Annica Markström, FYS-doktorand
Utvecklingssamordnare arbetsmarknad- och socialförvaltningen, Malmö Stad

Read more
Karl Birger Blomdahl (KBB)

2B Våld i nära relation

Socialsekreterares motiverande strategier i utredningssamtal med pappor som misstänks ha utövat våld mot barnets mamma
Maria Grönte, FYS-doktorand
Förste socionom barn och familj, Staffanstorps kommun

Riskmarkörer och kunskapsanvändning: Hur kan socialtjänsten förebygga våld i nära relation
Lisa Norén, FYS-doktorand
Socialsekreterare och behandlare, Helsingborgs stad

Read more
Ateljén

2C Samsjuklighet, missbruk och droganvändning

Berättelser från personer som lever med samtidig psykisk ohälsa och missbruk
Sara Zoric, FYS-doktorand
Enhetschef SoL/LSS, Nybro kommun 
UTGÅR

Motivation och motstånd bland unga droganvändare
Kristin Arve, FYS-doktorand
Socialsekreterare 18 till 24-enheten, Lunds kommun 

Read more
Aniara

3A Kunskapsbaserat arbete och kompetensutveckling i socialtjänsten

Den kunskapssökande arbetsplatsen
Harald Gegner, kommundoktorand 
Utvecklingsledare, Lunds kommun

Tillsammans med kollegor från Lunds kommun, 
Katarina Sagerström, förste socialsekreterare
Marie Alsén, arbetsmarknadskonsulent
Anette Lindskog Elmqvist, socialsekreterare med samordnarfunktion på Barnahus i Mellersta Skåne.

Vår socialförvaltnings arbete med (och utmaningar kring) kompetensutveckling

Christina Evaldsson, FYS doktorand
Utvecklingsledare, Jönköpings kommun
Martin Sinclair,
Stabschef, Jönköpings kommun

Read more
Karl Birger Blomdahl (KBB)

3B Att arbeta med brukarmedverkan och brukarinflytande i praktiken

 Att mötas och utveckla verksamheten tillsammans
Ett praktiskt exempel på brukarinflytande, kunskapsutbyte och forskningsimplementering
Lina Wallberg, FYS-doktorand
Verksamhetsutvecklare socialförvaltningen sydväst, Göteborgs Stad
Tillsammans med Anna Holmqvist, Avdelningschef för avdelningen Boende och Hemlöshet, socialförvaltning Sydväst, Göteborgs Stad
Mary Olofsson, brukarrevisor
Rickard Plan, brukarrevisor

Att ge förutsättningar för en kunskapande organisation
Dana Hagström, FYS-doktorand
Metodutvecklare verksamhetsledning, Huddinge kommun
Malin Schenström, verksamhetschef funktionshinderomsorgen, Huddinge kommun

Read more
Ateljén

Tack för idag!

Konferensen avslutas. 

Read more

Talare

Camilla Waltersson Grönvall
Socialtjänstminister

Invigningstal

Camilla Waltersson Grönvall

Camilla Waltersson Grönvall är nyillträdd socialtjänstminister på Socialdepartementet. Hon är utbildad lärare och kommer närmast från rollen som riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson.

Läs mer

Magnus Bergmark
Socionom, fil.dr. i socialt arbete

Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner?

Presentation av ett projekt som har undersökt erfarenheter av att införa vetenskapligt förankrade arbetsmetoder på området psykisk ohälsa i svensk glesbygd. Bland annat har en kartläggning av 10 glesbygdskommuner genomförts, samt ett utvecklingsarbete där forskare och praktik tillsammans har utformat strategier för att stärka det lokala implementeringsarbetet.

Tillsammans med två representanter från Åre kommun, Marie Vackermo, projektledare och Andreas Backlund, arbetsmarknadskoordinator.

Magnus Bergmark

Magnus Bergmark är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Disputerade i januari 2018 med avhandlingen Integrerade psykosociala insatser - Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält. Magnus forskning efter det har till stor del handlat om implementering av psykosociala insatser, evidensbaserad praktik och samverkan, samt på senare tid även digitalisering och automatisering inom socialtjänsten.

Läs mer om Magnus Bergmark.

Läs mer

Roger Säljö
Senior professor i pedagogisk psykologi

Lärande i en digital värld: människan som en kognitiv hybrid

Under efterkrigstiden har vi upplevt en kunskapsexplosion som saknar motstycke i människans historia. Nya sätt att producera varor och tjänster, att bota sjukdomar och att sprida och dela kunskaper och erfarenheter har vuxit fram och omvandlat samhället. Denna utveckling har förändrat vår vardag och förväntningarna på vad vi ska kunna. Digitalisering är en central motor i denna utveckling, och våra sätt att lära, minnas och förstå formas alltmer av bruket av sådana resurser. Som svar på denna dynamik har utbildningssamhället vuxit fram. Vi spenderar allt längre tid i utbildning och med informellt lärande. Vi måste lära om och lära nytt när arbetsprocesser blir alltmer kunskapsintensiva och beroende av abstrakta kunskaper.

Roger Säljö

Roger Säljö är senior professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, gästprofessor i digitalt lärande vid Högskolan i Halmstad och prof II i mathematics learning vid universitetet i Agder. Mellan 1983 och 1997 var han professor vid temaforskningen vid Linköpings universitet. Hans forskningsintressen rör lärande och särskilt frågor om hur digitaliseringen ändrar villkoren för hur vi lär och delar erfarenheter med varandra i professionella sammanhang men också i vardagen. 

Säljö har varit verksam vid många utländska universitet och har flera hedersdoktorat och motsvarande. Han har mottagit en rad priser och utmärkelser bland annat från Alexander von Humboldt- Stiftung och the EARLI Oeuvre Award. År 2021 erhöll han Guldäpplet och 2022 Läromedelsförfattarnas stora pris, i båda fallen för sitt läromedelsförfattande. Han har handlett 52 doktorander till disputation inom många olika ämnesområden.

Läs mer

Robin Björkas
FYS doktorand Socialsekreterare / Region Gotland

Att söka kunskap genom utredning, forskning och delaktighet med barn och unga

Sexuell hälsa - ett område för barnavårdsutredningar

Läs mer

Johan Assarsson
FYS-doktorand / Socialsekreterare, Lunds kommun

Att söka kunskap genom utredning, forskning och delaktighet med barn och unga

Existentiella frågor hos placerade tonåringar inom den sociala barnavården –Hur erfarenheter från yrkeslivet lagt grunden till en forskningsfråga

Läs mer

Heléne Hardenstedt
FYS-doktorand / Socialsekreterare, Karlskrona kommun

Att söka kunskap genom utredning, forskning och delaktighet med barn och unga

Ett pågående verksamhetsprojekt med fokus på barns delaktighet
Tillsammans med Nina Bjelke, verksamhetschef i Karlskrona kommun

Läs mer

Petra Höglund
FYS-doktorand / Utredare, Växjö kommun

Vägar till kunskap och reflektion i och för socialtjänstarbetet

Individbaserad systematisk uppföljning + reflektion = kunskap?

Läs mer

Kerstin Tingberg
FYS-doktorand / Processledare barn och unga, Göteborgs Stad

Vägar till kunskap och reflektion i och för socialtjänstarbetet

Vad kan sociala akter säga oss om världen utanför dokumenten? Funderingar kring att använda sekundärdata i socialvetenskaplig forskning

Läs mer

Maria Svensson
FYS-doktorand / Utvecklingssekreterare, Lunds kommun

Vägar till kunskap och reflektion i och för socialtjänstarbetet

Barn, föräldrar och socialarbetare – tre källor till kunskap om hur barns deltagande i socialtjänstens stödgrupper förverkligas

Läs mer

Sofia Bergholtz
FYS-doktorand / Utredningssekreterare funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Etik, praktik och forskning inom vård och omsorg

Etiska dilemman vid LSS-bostäder: personalens perspektiv på komplexiteten i att stödja de boendes självbestämmande

Läs mer

Anna Hart
FYS-doktorand / Utvecklingssekreterare funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Etik, praktik och forskning inom vård och omsorg

Reflektioner kring sexuella erfarenheter och gränsdragningar hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Linda Arvidsson
FYS-doktorand / Utvecklingssekreterare omsorgsförvaltningen, Malmö stad

Etik, praktik och forskning inom vård och omsorg

Att vara FYS-doktorand i Malmö stads äldreomsorg
Tillsammans med Malin Björk

Läs mer

Malin Björk
FYS-doktorand / Utvecklingssekreterare omsorgsförvaltningen, Malmö stad

Etik, praktik och forskning inom vård och omsorg

Att vara FYS-doktorand i Malmö stads äldreomsorg
Tillsammans med Linda Arvidsson

Läs mer

Kristin Arve
FYS-doktorand / Socialsekreterare 18 till 24-enheten, Lunds kommun

Samsjuklighet, missbruk och droganvändning

Motivation och motstånd bland unga droganvändare

Läs mer

Sara Larsson
FYS-Doktorand / Familjehemssekreterare, Göteborgs Stad

Barns tillhörighet och delaktighet

Att höra till - Familjehemsplacerade och vårdnadsöverflyttade barns berättelser om familjetillhörighet

Läs mer

Annica Markström
FYS-doktorand / Utvecklingssamordnare ASF, Malmö Stad

Barns tillhörighet och delaktighet

Hur skapas barns delaktighet i socialtjänstens öppenvård?

Läs mer

Maria Grönte
FYS-doktorand / Förste socionom barn och familj, Staffanstorps kommun

Våld i nära relation

Socialsekreterares motiverande strategier i utredningssamtal med pappor som misstänks ha utövat våld mot barnets mamma

Läs mer

Lisa Norén
FYS-doktorand / Socialsekreterare och behandlare, Helsingborgs stad

Våld i nära relation

Riskmarkörer och kunskapsanvändning: Hur kan socialtjänsten förebygga våld i nära relation

Läs mer

Harald Gegner
Kommundoktorand / Utvecklingsledare, Lunds kommun

Kunskapsbaserat arbete och kompetensutveckling i socialtjänsten

Den kunskapssökande arbetsplatsen
Tillsammans med kollegor från Lunds kommun
Katarina Sagerström, förste socialsekreterare
Marie Alsén, arbetsmarknadskonsulent
Anette Lindskog Elmqvist, socialsekreterare med samordnarfunktion på Barnahus i Mellersta Skåne.


En central förutsättning för en kunskapsbaserad socialtjänst är att socialarbetare som arbetar i verksamheten har relevant kunskap för att utföra sina uppdrag. En del av kunskapen får socialarbetarna via sina chefer och kollegor, men det krävs även att individen själv söker kunskap. Forskning har visat att socialarbetare är en yrkesgrupp som har svårt att ägna tid åt självständigt kunskapssökande, därför behöver arbetsgivaren stödja upp genom att skapa förutsättningar och sammanhang som underlättar för socialarbetarnas kunskapssökande. 

Under seminariet presenterar Harald Gegner, doktorand i socialt arbete, tillsammans med några medarbetare från socialtjänsten i Lund Kunskapsresan, ett strukturerat arbetssätt som ger möjlighet för kunskapssökande. I Kunskapsresan samlas socialarbetare vid 10 tillfällen under ett år för att t ge sig ut på en gemensam kunskapasresa. 

Resans mål är att hitta svar från forskningen på frågor som väcks i det dagliga sociala arbetet. Kunskapsresan är en modell som utvecklades inom ramen för ett FoU projekt i samverkan med Helsingborgs stad. Lunds kommun arbetar sedan 2019 aktivt med modellen och har i nuläget sammanställt tre kunskapsrapporter. Rapporterna innehåller ett tiotal kunskapsöversikter som medarbetare från socialtjänsten i Lund har skrivit och som kommer att presenteras vid seminariet.

Läs mer

Christina Evaldsson
FYS doktorand / Utvecklingsledare, Jönköpings kommun

Kunskapsbaserat arbete och kompetensutveckling i socialtjänsten

Vår socialförvaltnings arbete med (och utmaningar kring) kompetensutveckling
Tillsammans med Martin Sinclair, Stabschef i Jönköpings kommun

Läs mer

Dana Hagström
FYS-doktorand / Metodutvecklare verksamhetsledning, Huddinge kommun

Att arbeta med brukarmedverkan och brukarinflytande i praktiken

Att ge förutsättningar för en kunskapande organisation
Tillsammans med Malin Schenström, verksamhetschef funktionshinderomsorgen, Huddinge kommun

Läs mer

Lina Wallberg
FYS-doktorand / Verksamhetsutvecklare socialförvaltningen sydväst, Göteborgs Stad

Att arbeta med brukarmedverkan och brukarinflytande i praktiken

Att mötas och utveckla verksamheten tillsammans
Ett praktiskt exempel på brukarinflytande, kunskapsutbyte och forskningsimplementering
Tillsammans med Anna Holmqvist, Avdelningschef för avdelningen Boende och Hemlöshet, socialförvaltning Sydväst, Göteborgs Stad 
Mary Johansson, brukarrevisor
Rickard Plan, brukarrevisor
Lars Nilsson, brukarrepresentant

Läs mer