Anmäl dig

7 mars 09:30-16:30Clarion Hotel Post och digitalt

Livesändningen startar här kl 10.

Kunskap, samtid och framtid

Den 7 mars 2024 bjuder vi in till konferens om kunskap i socialtjänsten. Ett mer komplext samhälle med tillhörande samhällsutmaningar ställer både nya och fler krav på socialtjänsten. Samtidigt står socialtjänsten inför en stor omställning med en kommande ny socialtjänstlag som sannolikt kommer att höja kraven på arbetet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I ljuset av detta kommer vi under konferensens förmiddag diskutera olika perspektiv på kunskap och hur samtiden och framtiden påverkar socialtjänstens förutsättningar och möjligheter att ta sig an dessa kunskapsfrågor och utmaningar.

Eftermiddagen bjuder på en bred flora av pågående forskning inom olika verksamhetsområden, presenterad av forskarskolans doktorander, som även är verksamma inom socialtjänsten i olika delar av Sverige.

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma i socialtjänsten och praktikintresserade forskare. Den är kostnadsfri och sänds även digitalt.

Varmt välkommen!

Program

09:30

Registrering och fika

Registrering,  val av eftermiddagspass, fika och postervisning för deltagare på plats.

Read more
10:00

Hej och välkomna

Inledningstal och praktisk information.

Read more
Therése Wissö
FYS ansvarig vid Göteborgs universitet
Sofia Rydh
FYS kommunikatör och koordinator
10:15

Kunskap i socialtjänsten - många perspektiv

Kerstin Svensson och Lars Plantin delar med sig av resultaten och reflekterar över rapporten ”Kunskap i socialtjänsten” som släpptes i slutet på januari.

Read more
Kerstin Svensson
Föreståndare, FYS
Lars Plantin
Föreståndare, FYS
10:30

Vem vet bäst?

Samtalspanel med bl.a. Fredrik Hjulström,  Anna Burston, Staffan Höjer och Pernilla Nylén med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen, vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtalsmoderator är Alexandru Panican

Read more
Fredrik Hjulström
Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Madeleine Moberg
Chef på strategiska avdelningen, Malmö stad
Staffan Höjer
Professor emeritus, Göteborgs universitet
Jenny Rehnman
FoU-chef, FoU i Väst
Alexandru Panican
Ordförande i Forsa
11:30

På spaning i samtid och framtid

Med inspiration från radioprogrammet Spanarna reflekterar forskarskolans doktorander och ambassadörer kring nutiden och framtiden, om kunskap och lärande i relation till det sociala arbetets praktik och forskning.

Read more
Sanna Hallgren
FYS-doktorand
Malin Björk
FYS-doktorand
Louise Eriksson
FYS-doktorand
Katarina Hollertz
FYS ambassadör
Sara Hultqvist
FYS ambassadör
Sofia Rydh
FYS kommunikatör och koordinator
12:30

Lunch

13:30

Parallella sessioner

Eftermiddagen viks åt föreläsningar och workshops av forskarskolans doktorander.

Läs mer om eftermiddagens workshops här. 
Val av workshop görs på plats på konferensen i samband med registreringen på morgonen.

Read more

Session 1: Föreläsningar (sänds digitalt)


13.30  •  Riskfaktorer för våldsutövande i nära relation
Vad vi vet om tidsföljd - korrelation eller kausalitet?

Lisa Norén, Helsingborgs Stad och Lunds universitet

14.00  •  Äldres upplevelser av att flytta in på äldreboende
Linda Arvidsson, Malmö stad och Lunds universitet

14.30  •  Existentiell förståelse av frihet i arbetet med HVB-placerade ungdomar
Johan Assarsson, Lunds kommun och Lunds universitet

Read more
Brevsorterarsalen 3
Lisa Norén
FYS-doktorand
Linda Arvidsson
FYS-doktorand
Johan Assarsson
FYS-doktorand

Session 2: Workshop (ej digital)

13.30-15.00   •  Prova på att analysera forskningsmaterial 
Lina Wallberg, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet
Louise Hellgren, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet
Emma Rindeskog, Ludvika kommun och Malmö universitet
Läs mer om workshopen här.

Read more
Brevsorterarsalen 2
Lina Wallberg
FYS-doktorand
Louise Hellgren
FYS-doktorand
Emma Rindeskog
FYS-doktorand

Session 3: Föreläsning & workshop (ej digital)

13.30  •  Unga och tramadol
Erfarenheter av behandling och mötet med socialtjänsten

Kristin Arve, Lunds kommun och Lunds universitet

14.00-15.00  • Hur kan vi göra verklighet av forskningsresultat i praktiken?
Robin Björkas, Region Gotland och Malmö universitet
Sara Zoric, Nybro kommun och Linnéuniversitetet
Läs mer om workshopen här.

Read more
Brevsorterarsalen 1
Kristin Arve
FYS ambassadör
Robin Björkas
FYS-doktorand
Sara Zoric
FYS-doktorand
15:00

Fikapaus

Fika och postervisning.

Forskarskolans pågående forskning presenteras genom en digital postervisning här.

Read more
15:30

Session 4: Föreläsningar (sänds digitalt)

15.30  •  Skydd och föräldrakontakt
Socialsekreterares och vårdnadshavares perspektiv på skyddsansvaret i barnavårdsutredningar

Emma Rindeskog, Ludvika kommun och Malmö universitet

16.00  •  Att söka kunskap genom att synliggöra barn
– Deras situation och berättelser

Ulrika Lilja, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet
Martina Jensen, Växjö kommun och Linnéuniversitetet

Read more
Brevsorterarsalen 3
Emma Rindeskog
FYS-doktorand
Ulrika Lilja
FYS-doktorand
Martina Jensen
FYS-doktorand

Session 5: Workshop (ej digital)

15.30  •  Medskapande forskning med yngre barn
E
n workshop om att göra barns delaktighet
Louise Eriksson, Växjö kommun och Linnéuniversitetet tillsammans med Carina, förskolelärare och Sanna, barnskötare
Läs mer om workshopen här.

Read more
Brevsorterarsalen 1
Louise Eriksson
FYS-doktorand

Session 6: Workshop (ej digital)

15.30  •  "Istället började jag lösa mina problem själv"
Om barns delaktighet i utredningar och öppenvårdsinsatser

Annette Fridström, Svenljunga kommun och Göteborgs universitet
Annica Markström, Malmö stad och Malmö universitet
Läs mer om workshopen här. 

Read more
Brevsorterarsalen 2
Annette Fridström
FYS-doktorand
Annica Markström
FYS-doktorand
16:30

Konferensen avslutas

Om konferensen

Forskarskolan verkar som ett nav för utveckling och spridning av välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken. En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan producerar är att arrangera en årlig nationell konferens, Fokus: forskning i socialtjänsten, för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området. Under konferensen presenterar forskarskolans doktorander sina erfarenheter och resultat, medan inbjudna talare bidrar med andra perspektiv.

Anmäl dig

Talare

Therése Wissö
FYS ansvarig vid Göteborgs universitet

Viceprefekt och docent, institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Therése Wissö.

Läs mer

Kerstin Svensson
Föreståndare, FYS

Professor i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet.
Läs mer om Kerstin Svensson
.

Läs mer

Lars Plantin
Föreståndare, FYS

Prodekan och professor i socialt arbete på fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet.

Läs mer om Lars Plantin.

Läs mer

Fredrik Hjulström
Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Representant i forskarskolans professionsråd.

Läs mer om Fredrik Hjulström.

Läs mer

Madeleine Moberg
Chef på strategiska avdelningen, Malmö stad

Chef på strategiska avdelningen och enheten för Analys och Uppföljning i Malmö stad. 
Ersätter Anna Burston från Föreningen Sveriges Socialchefer.

Läs mer

Staffan Höjer
Professor emeritus, Göteborgs universitet

Professor emeritus på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Staffan Höjer.

Läs mer

Jenny Rehnman
FoU-chef, FoU i Väst

Chef för enheten Forskning och utveckling vid Göteborgsregionen, FoU, som arbetar på uppdrag av kommunerna i delregionen.

Läs mer om Jenny Rehnman.

Jenny Rehnman ersätter Pernilla Nylén från Göteborgs Stad.

Läs mer

Alexandru Panican
Ordförande i Forsa

Läs mer

Sanna Hallgren
FYS-doktorand

Verksamhetsutvecklare, socialförvaltningen i Kalmar kommun.

Läs mer

Malin Björk
FYS-doktorand

Utvecklingssekreterare, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Louise Eriksson
FYS-doktorand

Socialrådgivare, socialförvaltningen i Växjö kommun.

Läs mer

Katarina Hollertz
FYS ambassadör

Lektor i socialt arbete på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Katarina Hollertz.

Läs mer

Sara Hultqvist
FYS ambassadör

Lektor i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Läs mer om Sara Hultqvist.

Läs mer

Sofia Rydh
FYS kommunikatör och koordinator

Moderator för spaningarna och ansvarig för det praktiska som rör konferensen.
Läs mer om Sofia Rydh.

Läs mer

Lisa Norén
FYS-doktorand

Koordinator våldsförebyggande arbete, socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

Läs mer

Linda Arvidsson
FYS-doktorand

Utvecklingssekreterare, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer

Johan Assarsson
FYS-doktorand

Socialsekreterare, socialförvaltningen i Lunds kommun.

Läs mer

Louise Hellgren
FYS-doktorand

MST-behandlare, socialförvaltningen Nordost i Göteborgs Stad.

Läs mer

Lina Wallberg
FYS-doktorand

Utvecklingsledare, socialförvaltningen Sydväst, Boende och Hemlöshet i Göteborgs Stad.

Läs mer

Emma Rindeskog
FYS-doktorand

Familjerättssekreterare i Ludvika kommun.

Läs mer

Kristin Arve
FYS ambassadör

Tidigare FYS-doktorand och socialsekreterare i Lunds kommun.

Ladda ner och läs Kristins licentiatavhandling här. 

Läs mer

Sara Zoric
FYS-doktorand

Enhetschef LSS/SoL, Nybro kommun.

Läs mer

Robin Björkas
FYS-doktorand

Socialsekreterare, Region Gotland.

Läs mer

Ulrika Lilja
FYS-doktorand

Socionom, funktionsstödsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Läs mer

Martina Jensen
FYS-doktorand

Familjebehandledare öppenvården, socialförvaltningen i Växjö kommun.

Läs mer

Annette Fridström
FYS-doktorand

Socialsekreterare, socialförvaltningen i Svenljunga kommun.

Läs mer

Annica Markström
FYS-doktorand

Utvecklingssamordnare vid strategiska avdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Läs mer