09:30

Registrering och fika

För deltagare på plats.

Read more
10:00

Hej och välkomna

Inledningstal och praktisk information.

Read more
Therése Wissö
FYS ansvarig vid Göteborgs universitet
Sofia Rydh
FYS kommunikatör och koordinator
10:15

Kunskap i socialtjänsten - många perspektiv

Kerstin Svensson och Lars Plantin delar med sig av resultaten och reflekterar över rapporten ”Kunskap i socialtjänsten” som släpps i slutet på januari.

Read more
Kerstin Svensson
Föreståndare, FYS
Lars Plantin
Föreståndare, FYS
10:30

Vem vet bäst?

Samtalspanel med bl.a. Fredrik Hjulström,  Anna Burston, Staffan Höjer och Pernilla Nylén med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen, vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtalsmoderator är Alexandru Panican

Read more
Fredrik Hjulström
Socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Anna Burston
Ledamot, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)
Staffan Höjer
Professor emeritus, Göteborgs universitet
Pernilla Nylén
Enhetschef kunskapsstöd och utveckling, Göteborgs Stad
Alexandru Panican
Ordförande i Forsa
11:30

På spaning i samtid och framtid

Med inspiration från radioprogrammet Spanarna reflekterar forskarskolans doktorander och ambassadörer kring nutiden och framtiden, om kunskap och lärande i relation till det sociala arbetets praktik och forskning.

Read more
Sanna Hallgren
FYS-doktorand
Malin Björk
FYS-doktorand
Louise Eriksson
FYS-doktorand
Katarina Hollertz
FYS ambassadör
Sara Hultqvist
FYS ambassadör
Sofia Rydh
FYS kommunikatör och koordinator
12:30

Lunch

13:30

Parallella sessioner

Eftermiddagen viks åt föreläsningar och workshops av forskarskolans doktorander.

Read more

Session 1: Föreläsningar (sänds digitalt)


13.30  •  Riskfaktorer för våldsutövande i nära relation
Vad vi vet om tidsföljd - korrelation eller kausalitet?

Lisa Norén, Helsingborgs Stad och Lunds universitet

14.00  •  Äldres upplevelser av att flytta in på äldreboende
Linda Arvidsson, Malmö stad och Lunds universitet

14.30  •  Existentiell förståelse av frihet i arbetet med HVB-placerade ungdomar
Johan Assarsson, Lunds kommun och Lunds universitet

Read more
Lisa Norén
FYS-doktorand
Linda Arvidsson
FYS-doktorand
Johan Assarsson
FYS-doktorand

Session 2: Workshop (ej digital)

13.30-15.00   •  Prova på att analysera forskningsmaterial 
Lina Wallberg, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet
Louise Hellgren, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet
Emma Rindeskog, Ludvika kommun och Malmö universitet

Read more
Lina Wallberg
FYS-doktorand
Louise Hellgren
FYS-doktorand
Emma Rindeskog
FYS-doktorand

Session 3: Föreläsning & workshop (ej digital)

13.30  •  Unga och tramadol
Erfarenheter av behandling och mötet med socialtjänsten

Kristin Arve, Lunds kommun och Lunds universitet

14.00-15.00  • Hur kan vi göra verklighet av forskningsresultat i praktiken?
Robin Björkas, Region Gotland och Malmö universitet
Sara Zoric, Nybro kommun och Linnéuniversitetet

Read more
Kristin Arve
FYS ambassadör
Robin Björkas
FYS-doktorand
Sara Zoric
FYS-doktorand
15:00

Fikapaus

15:30

Session 4: Föreläsningar (sänds digitalt)

15.30  •  Skydd och föräldrakontakt
Socialsekreterares och vårdnadshavares perspektiv på skyddsansvaret i barnavårdsutredningar

Emma Rindeskog, Ludvika kommun och Malmö universitet

16.00  •  Att söka kunskap genom att synliggöra barn
– Deras situation och berättelser

Ulrika Lilja, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet
Martina Jensen, Växjö kommun och Linnéuniversitetet

Read more
Emma Rindeskog
FYS-doktorand
Ulrika Lilja
FYS-doktorand
Martina Jensen
FYS-doktorand

Session 5: Workshop (ej digital)

15.30  •  Medskapande forskning med yngre barn
E
n workshop om att göra barns delaktighet
Louise Eriksson, Växjö kommun och Linnéuniversitetet tillsammans med Carina, förskolelärare och Sanna, barnskötare

Read more
Louise Eriksson
FYS-doktorand

Session 6: Workshop (ej digital)

15.30  •  "Istället började jag lösa mina problem själv"
Om barns delaktighet i utredningar och öppenvårdsinsatser

Annette Fridström, Svenljunga kommun och Göteborgs universitet
Annica Markström, Malmö stad och Malmö universitet

Read more
Annette Fridström
FYS-doktorand
Annica Markström
FYS-doktorand
16:30

Konferensen avslutas