7 mars 09:00 - 16:30Göteborg, Clarion Hotel Post

SAVE THE DATE!

Fokus: forskning i socialtjänsten

7 mars 2024
I Göteborg och digitalt


Mer information kommer inom kort...

Om konferensen

Forskarskolan verkar som ett nav för utveckling och spridning av välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken. En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan producerar är att arrangera en årlig nationell konferens, Fokus: forskning i socialtjänsten, för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området. Under konferensen presenterar forskarskolans doktorander sina erfarenheter och resultat, medan inbjudna talare bidrar med andra perspektiv.