8 mars 09:00I Växjö och digitalt

Fokus: forskning i socialtjänsten

Varmt välkommen på en heldag om socialtjänsten som den kunskapande arbetsplatsen - 8 mars 2023!

Konferensen går av stapeln på Konserthuset i Växjö och kommer också att sändas digitalt. Konferensen är kostnadsfri, deltagande på plats i Växjö reserveras i första hand för forskarskolans deltagande kommuner och universitet. Antalet platser för digitalt deltagande är obegränsat.

Vid intresse att delta på plats i Växjö, svara ja på det alternativet när du anmäler dig så blir du kontaktad om det blir en plats ledig.

Fullständigt konferensprogram släpps i början på december. 

Hoppas att vi ses!


Om konferensen

Forskarskolan ska verka som ett nav för utveckling och spridning av tvärvetenskaplig välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken.

En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan producerar är att arrangera en årlig nationell konferens för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området.

Under konferensen presenterar forskarskolans doktorander sina resultat tillsammans med inbjudna talare som presenterar och diskuterar olika områden och perspektiv på socialt arbete.